Lauvli, Lina Margrethe × Sosial kompetanse ×
1 result
  1. Atferdsvansker i klasserommet

    Lauvli, Lina Margrethe ()

    Kunnskapsdepartementet (2009) skriver at ut i fra flere vestlige undersøkelser kan man anslå at opp mot 30% elever vil oppleve atferdsvansker i løpet av sin skolegang. Enten om det er undervisnings- og læringshemmende atferd, norm- og regelbrytende atferd eller alvorlig atferd som fysisk vold el