Sosial angst ×
1 result
  1. ”Ingen har sagt det er lett å være menneske”

    Sørum, Kristina ()

    Temaet for denne oppgaven er innagerende atferd rettet mot sosial angst. Formålet med oppgaven er å belyse et viktig tema som trenger mer fokus i dagens skole. Oppgavens problemstilling er ”På hvilken måte kan en oppdage og forstå innagerende elever med sosial angst i skolen, og hvordan kan