Sorg ×
3 results
  1. Lærerens kommunikasjon med barn i sorg

    Hansen, Camilla Holm ()

    Studier viser at enkelte voksne unnlater å prate med barn om sorg enten av frykt for den ubehagelige samtalen, frykt for liten egenkompetanse eller fordi de ikke tilegner barnet reelle sorgsopplevelser. Samtidig viser teorien til at voksnes rolle for barnets sorg har stor betydning for at barnet sk

  2. Sorgen i hjertet kan ingen se

    Kjøndal, Marie Bredvei ()

    Oppgaven handler om lærerens oppfatning av egen kompetanse om arbeidet med elever i sorg. Den tar for seg hvilken oppfatning læreren har av sin pedagogisk og faglig kompetanse i møte med elever i sorg. Metoden som er brukt for å samle inn empiriske data er kvalitativ metode, gjennom et delvis st