Solfangere ×
2 results
  1. CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+

    Goldenheim, Andreas Søraas ()

    En solfanger består av en absorbator som transporterer solvarme til et fluid. Det ble anvendt simuleringsprogrammet Star CCM+ til å beregne varmetransport og virkningsgraden til en solfanger uten dekkglass og en solfanger med dekkglass. Resultatene viste at det var mulig å synligjøre økt virkni

  2. Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

    Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild ()

    I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarigh