Slow lifestyle ×
1 result
  1. Markedsføring av norske slow lifestyle-magasiner

    Bratt, Anja ()

    I en tid hvor det digitale har vokst seg fram til å bli det regjerende, hvor nettaviser råder over papiravisene og salgstallene stadig peker nedover for papiret, øker likevel antallet uavhengige nisjemagasiner i butikkhyllene. Der hvor det i magasinverdenen i dag legges ned flere kommersielle tit