Skyld|Jenter ×
6 results
  1. Overvektige jenter i kroppsøving

    Thomassen, Birgitte ()

    I denne oppgaven studerer jeg problemstillingen ”hvordan deltar overvektige jenter i kroppsøving”. Jeg har valgt å bruke observasjon som en kvalitativ metode der jeg ser på to overvektige jenter på ungdomstrinnet. Jeg har laget en case på hver av jentene og samlet noen av de mest relevante