Skriveopplæring ×
1 result
  1. Ein skrivande elev på ungdomstrinnet i møte med eksempeltekstar

    Bjuland, Bjørghild Serina ()

    Oppgåva tek for seg bruk av eksempeltekstar i skriveopplæringa på ungdomstrinnet gjennom problemstillinga: Korleis verkar bruken av eksempeltekstar som modellering innan skriveopplæring: Eit godt reiskap eller ei tvangstrøye for elevane? For å svare på oppgåva har eg lest relevant forskingsl