Skoleresultater ×
1 result
  1. (S)kjønnsdelt undervisning

    Dalevold, Amanda Granum ()

    Utgangspunktet for denne oppgaven er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner hos jenter og gutter i den norske grunnskolen. Oppgaven ser på ulike aspekter ved kjønnsdelt undervisning, og om dette kan være et tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen. Gjennom dokumentanalyse blir ulike år