Skjønnlitteratur ×
4 results
  1. Emneord for barns behov

    Guleng, Gøril Elisabeth ()

    Denne oppgaven undersøker tendenser i utformingen av emneordene på skjønnlitterære barnebøker i publikumskatalogene til folkebibliotekene i København, Stockholm og Oslo. Emneordene blir deretter analysert med tanke på barns behov for gjenfinning av skjønnlitteratur. I undersøkelsen sorteres

  2. Dannelse i en verden av fiksjon

    Wessman, Ida ()

    Skolens overordnede mål er å utdanne hele mennesket. Dette innebærer at elevene må utvikle seg til å bli selvstendige mennesker, samt å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og verdier for å fungere i det samfunnet og den kulturen de er en del av. I læreplanen for kunnskapsløftet blir engelsk