Sjukepleiar ×
1 result
  1. SJÅ MEG! : barn som pårørande

    Bjordal, Aurora Nøringset ()

    Bakgrunn for oppgåva: Som sjukepleiar vil ein møte barn på alle avdelingar; på barneavdeling, sysken av barn som er sjuke og på vaksenavdeling der barn er pårørande. I følgje Torvik og Rognmo (2011) var det i 2011 om lag 410 000 barn som levde med ein eller to foreldre med psykisk liding. Av