Sjømatindustrien ×
2 results
  1. Kjønn og ledelse i sjømatnæringen

    Lähdekorpi, Emma ()

    Norge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste kategorier lederstillinger. Spesielt i tradisjonelle mannsdominerte næringer