Semistrukturerte intervjuer ×
4 results
  1. Usikkerhetsstyring i prosjekter

    Søndergaard, Anna, Sørensen, Inga Hoberg, Johnsen, Linn Emilie ()

    Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.

  2. Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak

    Røkholt, Susann ()

    Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.