Selvoppfatning ×
4 results
 1. En studie av faktorer lærere anser som sentrale for at sammenhengen mellom skolefaglig selvoppfatning, forventning om mestring og attribusjon skal ha positiv innvirkning på elevenes motivasjon

  Vågen, Kaja Kveseth ()

  Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvilke faktorer lærere anser som sentrale for at sammenhengen mellom skolefaglig selvoppfatning, forventning om mestring og attribusjon skal ha en positiv innvirkning på elevenes motivasjon. For å besvare og belyse oppgavens problemstilling,

 2. Peer Instruction og Motivasjon

  Jonsrud, Siri ()

  Målet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte undervisningsmetoden Peer Instruction(PI) kan påvirke elevers motivasjon. Eksperimentet har vært å sammenlikne ordinær undervisning med hovedsakelig forelesning og oppgavejobbing, med metoden PI. De to undervisningsmetodene, har

 3. Lærerstudenters forventning om egen mestring

  Egeland, Ida ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: Hvordan ser lærerstudenter med henholdsvis høy og lav motivasjon for læreryrket på sin egen mestringsforventning, og hva kan vi finne ut om vi bruker teori om self-efficacy på disse funnene? For å undersøke dette har jeg brukt kva