Selvmord ×
6 results
  1. Sykepleierens møte med den selvmordsnære

    Strand, Kristina ()

    Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Norge ble registrert 548 selvmord i 2014. Av disse var 401 menn og 147 kvinner. Ifølge folkehelseinstituttet er det også betydelige mørketall. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der, indre og ytre belastninger ove

  2. Selvmord blant eldre : burde vi forstått?

    Auset-Jacobsen, Gunn Johanne ()

    BAKGRUNN: Eldre mennesker over 65 år er de som oftest begår selvmord. Selv om de i enkelte tilfeller ga signaler om dette til pårørende eller helsepersonell ble signalene ikke tatt alvorlig. Det er et økende problem at eldre ikke sees og at samfunnet ikke verdsetter de eldre sine erfaringer og