Seismisk dimensjonering|Stålavstivningssystemer ×
1 result
  1. Effektiviteten av ulike stålvindkryss for å motstå seismiske laster i DCM

    Andreassen, Einav Graidy, Grøndahl, Anders Johan, Saade, Ahmad Samah ()

    Denne bacheloroppgaven presenterer numeriske simuleringer av seismiske laster i stålkonstruksjoner med stålavstivningssystemer i henhold til NS-EN 1998-1. Hensikten med oppgaven var å vurdere effektiviteten av eksentriske- og konsentriske stålavstivninger til å absorbere seismiske laster. Det b