Scenarioanalyse ×
2 results
  1. Fremtidens betaling En scenarioanalyse

    Granberg, Karl Erik, Got, Chun Wei, Andresen, Jørgen Bundli ()

    Med formål å belyse løsningene for betaling i Norge i 2030 tar denne bacheloroppgaven utgangspunkt i problemstillingen: “Hvordan betaler nordmenn for varer og tjenester i 2030”

  2. Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak

    Røkholt, Susann ()

    Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.