HF - Student theses × Samtale|Sykehus × Bachelor thesis ×
3 results
  1. Kvinner og akutt hjerteinfarkt

    Beck, Line Helene ()

    Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de vik