Samtale|Sykehus ×
5 results
 1. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

  Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

  I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg

 2. Kvinner og akutt hjerteinfarkt

  Beck, Line Helene ()

  Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de vik

 3. Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

  Ekerholt, Kirsten, Sylliaas, Hilde ()

  Studentene på Fysioterapeututdanningens praksisavdeling vil alltid møte pasienter med sammensatte problemstillinger, ofte også med traume-erfaringer, men vi ser at studentenes kunnskap i å vurdere pasientens reaksjonsmønster ofte kan være mangelfull. I behandling av pasienter med sammensatte l