Samtale|Sykehus|Kvinner × Bachelor thesis ×
13 results
 1. Kvinners vei til lederstillinger og betydelige faktorer ved rekruttering - sett fra rekrutteringsbyrå i tre norske byer

  Nilsen, Marte Helen, Furseth, Gro, Rognhaug, Kristine ()

  I denne oppgaven vil vi ta for oss kvinners vei til lederstillinger, samt ulike sider ved rekruttering og rekrutteringsprosessen. Vår problemstilling er: «Fra synvinkelen til ansatte ved rekrutteringsbyråer i tre ulike byer, hvilke erfaringer har de angående problematikken rundt rekruttering av

 2. Hvilke fysiske og sosiale faktorer påvirker handlemønsteret til kvinnelige studenter mellom 21-24 år i dagligvarebutikker? Videre, hvilke forskjeller vil det være mellom førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere og etnisk norske informanter jamført disse påvirkningskildene?

  Bergersen, Camilla Emilie, Nguyen, Kesia ()

  Gjennom denne oppgaven ønsket vi å utforske hvordan fysiske og sosiale faktorer påvirket handelsmønsteret innenfor dagligvaresegmentet til unge kvinnelige studenter i Osloområdet. Utover dette ønsket vi også å se hvordan kulturelle bakgrunner spiller inn på handelsvalgene, og videre hvorvid

 3. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

  Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

  I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde

 4. Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

  Jakobsen, Julie Merete, Reilstad, Helena ()

  Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva

 5. Kvinner og akutt hjerteinfarkt

  Beck, Line Helene ()

  Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de vik

 6. Kvinnesyn, kvinnerolle og kvinneportrett på 1800-tallet - 1800-tallets kvinnesyn og kvinnerollens innflytelse på de tre kvinneportrettene Anna Karenina av Leo Tolstoj, Hedda Gabler Henrik Ibsen, og Madame Bovary Gustave Flaubert

  Sjånes, Anette ()

  I sitt berømte verk kalt Le deuxième Sexe (Det annet kjønn) fra 1949, tar den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir for seg kvinnenes stilling i samfunnet historisk sett. I boken som fikk stor betydning for den vestlige kvinnebevegelsen, går hun blant annet hardt ut mot ekteskapet

 7. Kjønn og ledelse i sjømatnæringen

  Lähdekorpi, Emma ()

  Norge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste kategorier lederstillinger. Spesielt i tradisjonelle mannsdominerte næringer