Samtale|Sykehus ×
4 results
  1. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

    Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

    I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg

  2. Kvinner og akutt hjerteinfarkt

    Beck, Line Helene ()

    Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de vik