Samlingsutvikling ×
3 results
  1. Kassasjonspraksis i folkebibliotek

    Johansen, Pia Møller ()

    Målet for denne undersøkelsen er å beskrive og forklare faktorer som påvirker kassasjonspraksisen i tre store, norske folkebiblioteks musikksamlinger. Datainnsamlingen ble gjennomført ved Bergen Offentlige Bibliotek, Deichmanske hovedbibliotek i Oslo og Sølvberget, Stavanger bibliotek og kultu

  2. Bøker eller møteplass

    Wang, Monica ()

    Den nye formålsparagrafen kom med hovedvekt på at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. At biblioteket skal være en møteplass har det nok vært lenge, men at det løftet opp i målparagrafen er nytt. Jeg ble nysgjerrig på å skrive om dette for