Samhandlingsreformen ×
2 results
  1. Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem

    Norman, Siri Foss ()

    Bakgrunn for oppgaven er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Reformen førte med seg en rekke nye arbeidsoppgaver for kommunehelsetjenesten. Blant annet medførte redusert liggetid på sykehus og kommunal overtakelse av utskrivningsklare pasienter til både flere og sykere pasienter på syk