Samfunnsernæring|Informasjon ×
5 results
  1. Multippel sklerose og meistring

    Gjerde, Ida Mari ()

    Bakgrunn for oppgåva: For mange vil det å få ein kronisk sjukdom opplevast som dramatisk. Hovudfokuset vil ofte vere å starte aktiv medisinsk behandling, men hjå MS-ramma finst det inga kurativ behandling, den første tida vil då for mange kjennast skremmande og usikker. Hensikta med oppgåva