Samfunnsøkonomisk teori ×
1 result
  1. Samfunnsøkonomiske virkninger av patenter på legemidler

    Jelsness, Tone Sylvia ()

    denne oppgaven tar jeg i bruk veletablert samfunnsøkonomisk teori for å svare på følgende problemstilling: hva er de samfunnsøkonomiske virkningene av patent på legemidler? Jeg tar utgangspunkt i målkonflikten mellom fokuset på å skape samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet veid opp