Samfunnsøkonomisk perspektiv ×
2 results
  1. IT-kompetansen i Norge

    Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

    Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.