Samfunn|Etnisitet ×
4 results
  1. Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

    Jakobsen, Julie Merete, Reilstad, Helena ()

    Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva

  2. Norsk ledelse av en flerkulturell arbeidsgruppe. "Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?"

    Nerli, Elise, Solvang, Annett, Hornnes, Christina ()

    Formålet med oppgaven er å bidra til å kartlegge hvilke utfordringer norske ledere kan møte på i dagens flerkulturelle samfunn. Ved å gjøre oss bevisst på de nevnte utfordringene, vil vi sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan det er å være leder i dagens samfunn. På bakgrunn av d