SPSS ×
2 results
  1. IT-kompetansen i Norge

    Kalager, Ida Marie, Smeby, Marianne Nordskogen ()

    Oppgaven ser på hvordan endringer i IT-utdanning og arbeidsmarkedet har påvirket IT-kompetansenivået i Norge de siste 10 årene.

  2. Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

    Mork, Christian, Løyning, Cathrine ()

    I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknolog