SIARD ×
1 result
  1. Migrering av data

    Skinnerlien, Bjørn Eirik ()

    Hvordan ivaretar standardene ADDML og SIARD hovedkravene til langtidsbevaring ved migrering av data fra et fagsystem til et uttrekk? Hvilke hovedkrav oppnås gjennom uttrekksprosessen ved hjelp av standardene? Finnes det forbedringspotensiale ved standardene ADDML og SIARD?Jeg ønsker å skrive om d