Søylemoduler ×
1 result
  1. Høyderegnskap for Økern Senter

    Strøm, Andreas, Aune, Erlend, Nergård, Yngve, Nyberg, Robert Andre ()

    Som en del av ny-utbyggingen av Økern sentrum planlegger Steen & Strøm ett nytt Økern Senter. I den forbindelse har vi utarbeidet et høyderegnskap som et ledd i den tidlige prosjekteringsfasen. Rapporten har som hensikt å definere et bæresystem som best ivaretar funksjonaliteten i nye Økern S