Rusavhengige ×
1 result
  1. Utenfor samfunnet - Innenfor gruppen

    Skar, Anna ()

    Denne oppgaven skal handle om hvordan man kan støtte og hjelpe personer med rusavhengighet gjennom sosialt gruppearbeid. Innledningsvis vil jeg beskrive valg av tema sosialt gruppearbeid med personer med rusavhengighet. I denne oppgaven vil jeg belyse teorier knyttet til gruppeleders faglige kunns