Ressurssyn ×
1 result
  1. Det flerkulturelle musikklasserommet

    Pedersen, Siv Elen ()

    I denne oppgaven ser jeg på hvordan musikklærere opplever det å ha musikktimer med flerkulturelle klasser. Jeg undersøker både hvilke særlige utfordringer denne situasjonen bringer med seg, og hvilke egne muligheter den åpner for. Et av mine hovedfunn er at mange musikklærere ikke vet hvorda