Resiliensteori ×
1 result
  1. Miljøterapeutisk arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

    Maslo, Amila ()

    I 2016 kom det 241 enslige mindreårige asylsøkere til Norge som oppga at de var under 18 år (Bufdir 2015). Av disse 241 mindreårige asylsøkerne, var 69 av dem under 15 år. Dette er en kraftig nedgang, da det i 2015 var 5480 som oppga at de var under 18 år. Hvem som skal ta på seg ansvaret fo