Rentebegrensningsregelen ×
1 result
  1. Virkninger av rentebegrensningsregelen

    Khan, Nimra Ummear, Bhatti, Naila Farid ()

    Denne oppgaven omhandler rentebegrensningsregelen og tar for seg i hvilken grad regelen vil påvirke norske selskaper. Problemstillingens ordlyd er: Virkninger av rentebegrensingsregelen. Vi begynner med å introdusere regelen, og tar for oss formålet med den. Videre belyser vi hovedtrekkene ved be