Religion ×
2 results
  1. KRLE: et fag som samler?

    Arntsen, Kristian Ofte ()

    Denne oppgaven tar for seg hvordan begrunnelsen for endringene i skolens religions- og livssynsfag fra RLE til KRLE, påvirker fagets stilling som et felles fag i en felles skole. Gjennom intervju av Dagrun Eriksen fra KrF får vi innsikt i hvordan dette faget blir begrunnet fra deres side. KrF tok