Rekrutteringsprosesser ×
1 result
  1. Feilkilder i rekrutteringsprosessen

    Ottosdottir, Andrea Lilja, Tsolkas, Helene ()

    Denne oppgaven handler om feilkilder i rekrutteringsprosessen og tiltak mot disse. Problemstillingen vår er “Hvorfor er feilkilder i rekrutteringsprosessen et problem til tross for eksisterende tiltak?”. Problemstillingen bygger på vår kjennskap til at feilkilder og diskriminering fortsatt fo