Rekrutteringsbyrå ×
1 result
  1. Kvinners vei til lederstillinger og betydelige faktorer ved rekruttering - sett fra rekrutteringsbyrå i tre norske byer

    Nilsen, Marte Helen, Furseth, Gro, Rognhaug, Kristine ()

    I denne oppgaven vil vi ta for oss kvinners vei til lederstillinger, samt ulike sider ved rekruttering og rekrutteringsprosessen. Vår problemstilling er: «Fra synvinkelen til ansatte ved rekrutteringsbyråer i tre ulike byer, hvilke erfaringer har de angående problematikken rundt rekruttering av