Rekruttering ×
8 results
 1. Seleksjonsprosessens fallgruver i offentlige organisasjoner

  Ibraimi, Arigona, Meskini, Tasnim ()

  Denne oppgave handler om fallgruver i seleksjonsprosessen, hovedsakelig intervjuprosessen. Problemstillingen vår er «Hvilke fallgruver kan oppstå i seleksjonsprosessen, og hvilke tiltak gjør offentlige organisasjoner for å unngå dette». Dette temaet var interessant for oss, og mulighet til å

 2. Korleis skal journalistspirer gro når arbeidsmarknaden tørkar ut? Ei kvalitativ undersøking av kva som skal til for å vere ein attraktiv journalist i ein tøff arbeidsmarknad i rikspressen i 2017.

  Ryland, Ørjan ()

  Heilt sidan eg starta på journaliststudiet hausten 2015 har eg fått høyre at det å få seg fast jobb etter studiet vil vere nærast umogleg. Med nedbemanningsprosessar og omorganiseringar i dei største redaksjonane i Noreg grunna sviktande inntektskjelder valde eg likevel å halde fram med fris

 3. Toppidrettsutøveres evner til å lykkes videre i arbeidslivet. Hvilke erfaringer tar tidligere toppidrettsutøvere med seg i arbeidslivet ifølge dem selv?

  Svendsen, Martine Haneng, Godø, Ingrid ()

  Oppgaven forsøker å belyse om idrettsutøvere har noen positive mentale egenskaper de kan ta med seg i en karriere innen næringslivet, og eventuelt beskrive hvilke egeneskaper dette er. Oppgaven vil beskrive ulike aspekter av karriere-overgangen, og identifisere hvilke faktorer som påvirket info

 4. Effekten av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstilingsannonser. En studie av hvordan menn og kvinner påvirkes av kjønnet ord- og bildebruk i topplederstillingsannonser, og hvordan virksomheter forholder seg til dette

  Geving, Hanna Strand, Hjelmeland, Ida Marie Søreide ()

  Statistikk viser at det finnes en kjønnsubalanse blant innehavere av topplederstillinger i norske virksomheter, og at Norge fortsatt har en lang vei å gå for et likestilt arbeidsliv. Forskere har undersøkt flere mulige årsaker til fenomenet, men det er vanskelig å finne et entydig svar. Vi for

 5. Rekruttering til kommunal sektor av akademiske hoder med hjelm på

  Malik, Asifa, Kvernberg, Torunn ()

  Problemstillingen vi har valgt i denne oppgaven er følgende; er det samsvar mellom kommunenes rekrutteringsstrategier og ingeniørstudentenes forventninger til arbeidslivet? Vi har valgt å undersøke vår problemstilling ved å benytte oss av metodetriangulering. Metodetriangulering innebærer at