Regresjonsmodeller|Distanser ×
2 results
  1. GSP-systemet

    Borgen, Eline, Eriksen, May Linn Skryten, Knudsen, Marte Askmo ()

    Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken funksjon GSP-systemet har på handelen mellom Norge og GSP-landene og hvilke endringer har innføringen av MUL+14 ordningen bidratt til?