Regresjonsanalyse × Bachelor thesis ×
7 results
  1. Finnes det ukedagseffekter på Oslo Børs? "En empirisk undersøkelse av sammenhengen mellom avkastning og ukedager i perioden 2006-2015"

    Solberg, Lars Erik Hillestad, Olsberg, Jonas Ødegården ()

    I avhandlingen vår har vi undersøkt om det finnes sammenheng mellom ukedag og avkastning på Oslo børs ved å bruke regresjonsanalyse. Vi har undersøkt både hovedindeksen (OSEBX) og indeksen for de 10% lavest kapitaliserte selskapene på Oslo Børs (OSESX). Avkastningen måles ved å bruke inde

  2. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

    Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

    Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue