Regnskapsanalyse|Bilfirma ×
1 result
  1. Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

    Holberg-Hansen, Jan ()

    Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon