Regnskapsanalyse ×
6 results
  1. Verdsettelse av Rørosmeieriet

    Flåten, Jone, Garborg, Ingrid ()

    Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Rørosmeieriet AS basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av Rørosmeieriet AS per 31.12.2013”. Vi innleder med en kort presentasjon av virksomheten og av bransjen før vi tar for oss verd

  2. Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

    Holberg-Hansen, Jan ()

    Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon