Regnskap ×
2 results
  1. Aktivitetsprediksjon for nyetablerte bedrifter: Hvor godt kan man predikere fremtidig status for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon?

    Syvertsen, Kristin Sudbø, Strømmen, Tonje Margarita ()

    Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvor godt man kan predikere fortsatt aktivitet for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon, hvilke variabler som har størst påvirkning, og om et normalfordelt utvalg gjennom transformasjon kan gi en bedre prediksjonsmodell. På bakgrunn a

  2. Virkninger av rentebegrensningsregelen

    Khan, Nimra Ummear, Bhatti, Naila Farid ()

    Denne oppgaven omhandler rentebegrensningsregelen og tar for seg i hvilken grad regelen vil påvirke norske selskaper. Problemstillingens ordlyd er: Virkninger av rentebegrensingsregelen. Vi begynner med å introdusere regelen, og tar for oss formålet med den. Videre belyser vi hovedtrekkene ved be