Refleksjon ×
2 results
  1. Å utvikle personlig kompetanse

    Levorsen, Jørgen ()

    Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men også med overordnede, kolleger, privat- og offentlig nettverk og andre.

  2. Faglig refleksjon i motejournalistikken

    Andersen, Christina M S ()

    Motejournalistikken blir ofte omtalt som useriøs og uten substans. Noen retter pekefingeren mot tette bånd mellom annonsører, PR-byråer og designere, og stempler motejournalistikken som ukritisk. Andre ser kanskje ikke sammenhengen mellom faglig refleksjon og kjøpetips for sommerens tilbehør.