Rambølls prosjektstyringsmodell ×
1 result
  1. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

    Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

    Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt