Rørosmeieriet ×
1 result
  1. Verdsettelse av Rørosmeieriet

    Flåten, Jone, Garborg, Ingrid ()

    Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Rørosmeieriet AS basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av Rørosmeieriet AS per 31.12.2013”. Vi innleder med en kort presentasjon av virksomheten og av bransjen før vi tar for oss verd