SAM - Student theses × Pushvarsling × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling

    Andersen, Kristian Müller ()

    Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gje