Pushvarsling|VG × Bachelor thesis ×
17 results
 1. VGs bruk av Facebook – hvorfor de gjør som de gjør

  Berg Skaug, Elisabeth ()

  Februar 2007 logget jeg meg på Facebook for første gang. Siden da har jeg brukt det sosiale medier-nettstedet hyppig. Etter at smarttelefoner med god 3G-dekning ble noe alle hadde, har jeg sjekket Facebook flere ganger daglig. I begynnelsen skrev jeg og venninnene mine på hverandres vegger, poket

 2. Video på Facebook Hva får VGTV igjen for å bruke ressurser på å publisere native video på Facebook, og hvordan kan VGTV maksimere sine digitale inntekter?

  Richardsen, Morten, Waale, Henrik Ljosland ()

  De siste årene har det norske medielandskapet endret seg drastisk. Brukerne blir mer digitale og gamle forretningsmodeller står for fall. Papiravisene i Norge har gått fra rekordopplag på tidlig 2000-tallet til å bli mer enn halvert i løpet av få år. De totale lesertallene holder seg stabile

 3. Terrordekning på våre premisser med de andre på avstand

  Skaotheim, Hanna ()

  I mars 2016 skjedde det en rekke terrorangrep både i og utenfor Europa. Tre av byene som ble rammet var Brussel i Belgia, Ankara i Tyrkia og Grand-Bassam i Elfenbenskysten. Alle terrorangrepene ble dekket av norske medier, men hvordan de ble dekket varierte. Undersøkelsen viser hvordan mediehusene

 4. Kriminalfortellingens kildegalleri En undersøkelse av hvordan valg av kilder og framstillingen av dem endres i den journalistiske dekningen av en kriminalsak

  Lindvoll, Eilin ()

  Problemstillingen i denne fordypningsoppgaven er: Hvordan endres valget av kilder og måten kildene framstilles i den journalistiske dekningen av en kriminalsak når den presenteres i ulike tidsperioder, medium og sjangre? VGs dekning av Birgitte Tengs-saken – i papiravisa mellom 1995 og 1998 og i

 5. "Folk flest" i VG under Norwegian-streiken

  Holst, Wera Birgitte ()

  Oppgaven er en diskursanalyse av VGs dekning av Norwegian-streiken med utgangspunkt i klasseteorier og Yngve Benestad Hågvars masteroppgave "Hele folkets diskurs". Hovedspørsmålet er hvilke aktører som defineres som "folk flest" i dekningen, og på hvilken måte.

 6. Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling

  Andersen, Kristian Müller ()

  Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gje