Pushvarsling|TV2 × Bachelor thesis ×
6 results
  1. Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling

    Andersen, Kristian Müller ()

    Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gje

  2. Medietilsynets tilsyn med språkkrava i NRK og TV 2

    Straume, Anne Svanung ()

    Denne bacheloroppgåva handlar om språket i media. Språket vårt er noko me diskuterar kvar dag, det er noko som opptek dei fleste, og er noko me bryr oss om. Det er ein del reglar som gjeld for språk i media, og desse kan vere forvirrande. Mange har høyrd at NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk