Psykososiale behov ×
4 results
  1. Omsorg ved livets slutt

    Hestad, Silje ()

    Bakgrunn: Omtrent 35% av alle dødsfall skjer på sykehus og sykepleiere skal hjelpe mennesker ved livet avslutning. Møter med dødssyke i praksis på sykehus fikk meg til å reflektere over hva som blir viktig for en pasient når det ikke lenger er mulighet for kurativ behandling. Problemstillin