SAM - Student theses × Psykose|Sykepleiere|Kommunikasjon ×
5 results
 1. Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

  Røkke, Mari, Østhagen, Mariell Dretvik ()

  I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative int

 2. Etikk takk

  Edlund, Andrea Kristin, Nisja, Linda ()

  Oppgaven har som formål å avdekke motivene bak kommunikasjon av samfunnsansvar, samt å belyse hvorvidt disse sammenfaller med kundenes interesser for informasjon om samfunnsansvar.

 3. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

  Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

  Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe

 4. Organisasjonsstruktur og intern kommunikasjon i en offentlig etat - ”Er det en sammenheng mellom organisasjonsstrukturen og den interne kommunikasjonen i Politi- og lensmannsetaten?”

  Grøttum, Marie K ()

  Jeg bygger denne oppgaven på omstendighetene i Politidirektoratet som var under det siste praksisoppholdet, og som fortsatt er gjeldende: Politi- og lensmannsetaten er under store omorganiseringer i form av en politireform. Kort fortalt skal det bli færre politidistrikt for å effektivisere og for